Een logo van www.klantenvertellen.nl

Best beoordeelde WOZ-bureau met een 9.4

Vragen? Mail ons

De kosten en opbrengsten van de WOZ voor de overheid

Een icoon van een cirkel en een pijl die naar beneden wijst om te scrollen

De uitvoering van de wet WOZ kost de overheid miljoenen maar het brengt vele miljarden op.Het komt ieder jaar in het nieuws: de kosten van de WOZ. Niet alleen de kosten voor de woningbezitters, maar ook de kosten van de overheid. Een aantal gemeenten roept zelfs in hun WOZ-beschikking op om geen bezwaar te maken, want dat kost de gemeente geld. Wij vinden dit niet verantwoord.

Als niemand bezwaar zou maken, scheelt dat de gemeente een hoop geld. Dat klopt, want ieder bezwaarschrift moet behandeld worden. De kosten die hiermee bespaard worden, zouden ten goede komen van woningbezitters. Klinkt logisch? Maar iedereen met een te hoge WOZ-waarde betaalt juist al te veel belasting! Als niemand de gemeente scherp houdt zal het aantal te hoge WOZ-waarden alleen maar toenemen.

Hoeveel kost de wet WOZ voor de overheid?

De totale kosten voor de uitvoering van de wet WOZ-bedragen jaarlijks 161 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar het is slechts iets minder dan 18 euro per woning. Die kosten bestaan uit het vaststellen van de WOZ-waarden, het controleren daarvan en het behandelen van bezwaarschriften.

Hoeveel kost het jou?

WOZ-bezwaar laten maken door WOZwet.nl kost jou nooit geld. Onze service wordt volledig door je gemeente vergoed en is daarom voor jou in alle gevallen 100% gratis. Wij rekenen ook geen annuleringskosten, boetes of commissies en we doen niet aan verborgen kosten. Bij ons is gratis ook echt gratis, want je gemeente vergoed onze kosten.

Hoeveel brengt de wet WOZ op voor de overheid?

Dit is onmogelijk te bepalen, er zijn namelijk zo ontzettend veel belastingen die bepaald worden door de WOZ-waarde. De bekendste is de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (ozb). Dit brengt gemeenten jaarlijks meer dan 4 miljard euro op volgens het CBS. En dan te bedenken dat hier de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait) nog niet eens bij zitten, die samen nog hoger zijn dan de OZB belasting. De vaste belastingen die voor iedereen gelden brengen gezamenlijk dus meer dan 10 miljard euro per jaar op voor de overheid. Terwijl de kosten ‘slechts‘ 161 miljoen euro zijn. (minder dan 2%)

De genoemde 10 miljard euro zijn de opbrengsten voor de meest bekende en meest voorkomende belastingen. Maar er zijn nog veel meer belastingen. Bedenk maar eens hoeveel belasting er geheven wordt als je een woning erft (meestal 20% van de WOZ-waarde)! Flinke bedragen die de wet WOZ direct en indirect opbrengt voor de overheid.

Wat kost bezwaar maken door een WOZ-bureau?

Voor jou is bezwaar maken door WOZwet.nl in ieder geval altijd kosteloos. Veel gemeenten vertellen tegenwoordig dat je geen bezwaar moet laten maken door een WOZ-bezwaar bureau. Voor jou is het inschakelen van een bureau namelijk helemaal gratis, maar de gemeente moet een vergoeding betalen. Ze vertellen dat de WOZ-belasting daardoor hoger wordt en dat bezwaar maken dus uiteindelijk wel geld kost. Een hardnekkig gerucht.

Minder dan 0,1% van de opbrengst

Het tegendeel is echter waar. Allereerst heb je het recht op gratis juridische hulp. Alleen op die manier kun je het maximale halen uit je WOZ-bezwaarschrift. Je hoeft niet onterecht te veel belasting te betalen. De vergoeding die WOZ-bezwaar bureaus krijgen bedraagt slechts 7% van de totale kosten voor het uitvoeren van de wet WOZ. Dat lijkt al weinig, maar als je gaat kijken naar de kosten ten opzichte van de opbrengsten, dan is dat zelfs minder dan 0,1% van de opbrengsten uit de WOZ-belastingen. Je betaalt volgend jaar dus hoogstens 0,1% meer aan onroerendezaakbelasting als je bezwaar maakt, maar je betaalt nog veel meer als je geen WOZ-bezwaar maakt. Bovendien is je besparing met een WOZ-bezwaar altijd hoger!

Het is logisch dat deze kosten gemaakt worden. Personeel zoals juristen en taxateurs moeten betaald worden, er worden kosten gemaakt bij het behandelen van bezwaarschriften zoals het opvragen van gegevens bij het kadaster, de huur moet betaald worden en er zijn nog meer kosten. Een goed bezwaarschrift kost simpelweg meer tijd en geld dan een WOZ-waarde die onnauwkeurig door de computer is vastgesteld.

Het houdt de gemeente scherp

Als allerlaatste wil ik nog graag opmerken dat door sterke bezwaarschriften zoals die van WOZwet.nl, de gemeente ook scherp gehouden wordt. De gemeente zou minder kosten maken aan bezwaarschriften, als de WOZ-waarden in eerste instantie beter worden vastgesteld. Iedereen heeft dus profijt van onze bezwaarschriften: jij omdat je direct geld bespaart en anderen omdat de gemeente geprikkeld wordt om beter haar werk te doen. Bij ons kun je eenvoudig belasting besparen in 3 stappen.

Ook belasting besparen?

Maak gratis, snel en eenvoudig bezwaar tegen je WOZ-waarde.

Bezwaar maken →