Actie Voorwaarden


Op alle acties van WOZwet.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing tenzij anders aangegeven

1. Deelname aan acties is gratis en vrijblijvend
2. Er kan maximaal een keer mee gedaan worden per huishouden per jaar
3. Medewerkers van Riverside Recht en Taxatie c.q. WOZwet.nl zijn uitgesloten van acties
4. Bij winacties wordt de winnaar op onpartijdige wijze gekozen
5. De deelnemer dient binnen 14 dagen aanspraak te maken
6. De actie voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden zonder opgaaf van reden
7. Acties kunnen op ieder moment stopgezet worden zonder opgaaf van reden
8. Indien er bij winacties geen termijn vermeld staat zal deze geacht worden te duren tot het einde van het jaar
9. Bij het vermoeden van fraude of onrechtmatige deelname mag de deelnemer uitgesloten worden
10. Indien deze voorwaarden niet voorzien is Riverside Recht en Taxatie bevoegd om een besluit te vormen