Een logo van www.klantenvertellen.nl

Score 9,6!

Vragen? [email protected]

Vragen? Mail naar [email protected]

Actie voorwaarden

Op alle acties van WOZwet.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing tenzij anders aangegeven

  1. Deelname aan acties is gratis en vrijblijvend
  2. Er kan maximaal een keer mee gedaan worden per huishouden per jaar
  3. Medewerkers van Het nieuwe WOZ-bureau B.V. c.q. WOZwet.nl zijn uitgesloten van acties
  4. Bij win acties wordt de winnaar op onpartijdige wijze gekozen
  5. De deelnemer dient binnen 14 dagen aanspraak te maken
  6. De actie voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden zonder opgaaf van reden
  7. Acties kunnen op ieder moment stopgezet worden zonder opgaaf van reden
  8. Indien er bij winacties geen termijn vermeld staat zal deze geacht worden te duren tot het einde van het jaar
  9. Bij het vermoeden van fraude of onrechtmatige deelname mag de deelnemer uitgesloten worden
  10. Indien deze voorwaarden niet voorzien is Het nieuwe WOZ-bureau B.V. bevoegd om een besluit te vormen